Dijkverzwaring

De dijk is vanaf Nijmegen tot Slijk Ewijk weer geopend!

Waterschap is aan de dijk in Oosterhout aan het werk werken. Helaas heeft dit gevolgen voor de bereikbaarheid van ons restaurant. De dijk wordt in twee delen afgesloten: eerst vanaf de spoorbrug in Nijmegen tot ons restaurant, dit stuk is inmiddels klaar en daarna het stuk vanaf ons restaurant tot Wolferen. 

Mocht u verdere vragen hebben kunt u ons altijd bereiken. 

Top