Omleiding vanaf 30 augustus 2021

Omleiding vanaf 30 aug 2021

Dijkafsluiting Oosterhout

Heeft u ook het hoge water bij ons gezien de afgelopen weken? Vanaf 30 augustus 2021 zal Waterschap aan onze dijk in Oosterhout gaan werken. Vooral na de recente hoge waterstand blijkt deze dijkverzwaring belangrijker dan ooit. Helaas heeft dit gevolgen voor de bereikbaarheid van ons restaurant. Wij hebben Waterschap vernomen dat de dijk in twee delen wordt afgesloten: eerst vanaf de spoorbrug in Nijmegen tot ons restaurant, en daarna het stuk vanaf ons restaurant tot Wolferen. Beide kanten zullen afzonderlijk voor twee jaar afgesloten zijn. Bijgevoegd hebben wij een kaart waarop u kunt aflezen hoe Brasserie de Altena toch nog te bereiken blijft ondanks de werkzaamheden. Er zullen ook borden geplaatst worden voor omleidingen. 

Mocht u vragen hebben kunt u ons altijd bereiken. 

Top